Екскурзоводски услугиПЕТМЕСЕЧЕН КУРС ЗА ЕКСКУРЗОВОДИ

Ако желаете да имате интересна и престижна професия,

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ "БАЛКАНТУРИСТ" АД

Ви кани:
· Да развиете професионалните си умения
· Да обогатите Вашия поглед върху света
· Да практикувате езика, който владеете

Кандидатите трябва да владеят писмено и говоримо минимум един от изброените чужди езици: английски, немски, френски, холандски, италиански, испански, норвежки, шведски, руски, полски и чешки език.

Записване до 09.11.2018:
"Балкантурист" АД
бул. Фритоьоф Нансен 41, вход откъм ул. Карнеги
За справки и допълнителна информация:
Пламен Лазаров
"Балкантурист" АД
тел: 02/ 9950154/53
E-mail: plazarov@balkantourist.bg